FORUM FÖR FORMFORMMUSEETS VÄNNER

Formmuseets Vänner är en ideell förening som arbetar för ett formmuseum i Stockholm. Föreningen bildades 1989 och driver idag utställningsplattformen Forum för Form, som bland annat initierat designutmärkelsen DesigNu och medproducerat utställningskoncepten Konstslöjdsalong och History is ongoing. Allt för att lyfta formområdets betydelse och skapa opinion för ett museum.

 

FormmuseumNu

Konsthantverk och design har av omvärlden ansetts som en av Sveriges starkaste och mest intressanta kulturyttringar sedan 1920-talet. Trots det saknas det fortfarande en samlad arena där form kan visas och diskuteras i landets huvudstad. Idag är ansvaret för att ställa ut form i Stockholm delat mellan flera olika museer, samtliga med andra huvudinriktningar. Men ett område som så tydligt speglar attitydförändringar och samhällsutveckling är värt ett bättre öde. Bland det åttiotal museer som finns i Stockholmsregionen borde det självklart finnas plats för ett som är specialiserat på konsthantverk och design.

Hur länge kommer svensk form att kunna hävda sig utan en arena i Sveriges huvudstad?

Formmuseets Vänner efterlyser ett formmuseum

Formmuseets Vänner har sedan 1989 drivit frågan om ett formmuseum i Stockholm. Ett formmuseum skulle inte bara bidra till ett livligare designklimat utan också öppna för viktigt internationellt utbyte av utställningar och forskning som Sverige idag saknar.
Ett formmuseum skulle ge både oetablerade och yrkesverksamma konsthantverkare och designer den scen de så väl behöver för att nå ut till en publik.  Genom ett formmuseum skulle de studenter som finns på en rad högskolor och andra utbildningar för design – och konsthantverksstudier få tillgång till historien och möta det som sker i andra länder inom området. Det skulle även utgöra en självklar arena för aktuella hållbarhetsdiskussioner men även för att visa formområdets betydelse för dagens och morgondagens samhälle. Dessutom skulle det bli en säker attraktion för både utländska och inhemska turister. För var i Stockholm kan formintresserade idag få en samlad bild av allt som sker inom området?
Det museum vi ser framför oss rymmer såväl historia som samtid och framtid. Det omfattar samlingar, men också forskning, fördjupning, nationellt och internationellt samarbete och utbyte samt en pedagogisk och publik verksamhet med olika typer av program och utställningar. Interaktiva medier är ett självklart verktyg i sammanhanget. Konsthantverk och design appellerar till alla våra sinnen och behöver därför också visas och diskuteras i fysiska rum

Form angår oss alla!